Ingenjörsutbildning vid tekniska högskolor
Artikel i övriga tidskrifter, 1987

Ingenjörsutbildning

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 4 1-9

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-06