Thermoelectric performance of large single crystal clathrate Ba8Ga16Ge30
Paper i proceeding, 2003

SR8GA16GE30 BA GE SR

Författare

Ali Saramat

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

TWENTY-SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOELECTRICS

127-130
0-7803-8301-X (ISBN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

0-7803-8301-X

Mer information

Skapat

2017-10-06