Modeling cities: The Los Alamos urban security initiative
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Grant Heiken

Greg A Valentine

Michael Brown

Steen Rasmussen

Denise George

Robert Greene

Eric Jones

Kim Olsen

Claes Andersson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Public Works Management and Policy

Vol. 4 3 198-212

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06