Urban settlement transitions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Claes Andersson

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Steen Rasmussen

R White

Environment and Planning B: Planning and Design

Vol. 29 841-865

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06