The abundance of HOC+ in diffuse clouds
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

H. Liszt

R. Lucas

John H Black

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Astronomy & Astrophysics

Vol. 428 117-120

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-08