Sensorless Vector Control and Instability Phenomena of Induction Motors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Rolf Ottersten

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi

Lennart Harnefors

Institutionen för elkraftteknik, Kraftelektronik och vindenergi

Przeglad Elektrotechniczny

0033-2097 (ISSN)

Vol. 80 5 476-483

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07