Influence of systematically varied nanoscale topography on the morphology of epithelial cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Johan Brink

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ann-Sofie Andersson

Ulf Lidberg

Duncan Sutherland

IEEE Transactions on Nanobioscience

Vol. 2 2

Ämneskategorier

Fysik

Biologiska vetenskaper

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06