Ergonomens approach av participativa designprocesser
Preprint, 2001

Författare

Saddek Rehal

Institutionen för byggnadskonst

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Mer information

Skapat

2017-10-07