Från skissandet till Virtual Reality. Ett semiotisk perspektiv
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

semiotik

design

virtual reality

GIS

Författare

Saddek Rehal

Institutionen för arkitektur

Institutionen för byggnadskonst

Nordisk Arkitekturforskning, Vol 13, nr 4, Göteborg

Vol. 13 4

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07