Communication of Insights in Early Stages of Collective Design Processes
Övrigt konferensbidrag, 2000

imagery

participatory design

dialog

design

Författare

Saddek Rehal

Institutionen för arkitektur

Institutionen för byggnadskonst

Conference: "Work Life 2000" 20th - 21st April 1998 at Brussels

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07