Protecting Stateful Security Policies using One-Way Functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

finite state machines

one-way functions

intrusion detection systems

detection policy

protection schemes

Författare

Håkan Kvarnström

Hans Hedbom

Erland Jonsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet

Proceedings of the Asia Pacific Information Technology Security Conference (AusCERT 2004)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13