Protecting Stateful Security Policies using One-Way Functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

finite state machines

one-way functions

intrusion detection systems

detection policy

protection schemes

Författare

Håkan Kvarnström

Hans Hedbom

Erland Jonsson

Chalmers, Institutionen för datorteknik, Datasäkerhet

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06