The Neutral ISM in Starburst Galaxies, proceedings of a meeting held in Carlsten Fortress, Marstrand, Sweden 24-27 June 2003
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Susanne Aalto

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

S. Hüttemeister

A. Pedlar

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

1-58381-182-6

Mer information

Skapat

2017-10-07