Modelling OH Megamasers in by Clumpy Starburst Rings
Paper i proceeding, 2004

Författare

John Conway

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Rodrigo Parra Barraza

Chalmers, Onsala Rymdobservatorium

in Proceedings of "The Neutral ISM in Starburst Galaxies", Marstrand, June 2003, eds. Aalto S., Huettemeister S., Pedlar A., Astronomical Society of the Pacific Conf. Series, San Francisco

191-194
1-58381-182-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

1-58381-182-6

Mer information

Skapat

2017-10-08