Low Noise and Low Power Consumption Cryogenic Amplifiers for Onsala and APEX Telescopes
Paper i proceeding, 2004

Författare

Christophe Risacher

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi

Erik Sundin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Perez Robles

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

Victor Belitsky

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling

in “Proceedings of Gaas 2004”, 11-12 October 2004, Amsterdam, The Netherlands, Horizon House Publications Ltd

375-378
1-58053-994-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

ISBN

1-58053-994-7

Mer information

Skapat

2017-10-07