Clinical Genomics Companies and Biobanks: the use of biosamples in commercial research on the genetics of common diseases
Kapitel i bok, 2003

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Human Cells and Tissue as Resources for Health and Medical Development, Uppsala University / edited by M.G. Hansson, M. Levin

51-89

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06