Organizing activitities in industrial networks - The case of Volvo S80
Kapitel i bok, 2003

Författare

Fredrik Von Corswant

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Managing boundaries in organizations: Multiple perspectives, Palgrave / edited by T. Hermes, N. Paulsen

129-147

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18