Framing as a Means to Manage a Supply Network
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Elsebeth Holmén

Håkan Håkansson

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Journal of Customer Behavior

Vol. 2 3 385-408

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07