Exploration of customer horizons to measure understanding of netchains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

C.E. Storer

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Supply Chain Management: An International Journal

Vol. 8 5 455-466

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07