Growth Dynamics in the Biomedical/biotechnology System
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

D. Cetindamar

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Journal of Small Business Economics

Vol. 20 4 287-303

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06