Strategizing through Analyzing and Influencing the Network Horizon
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Industrial Marketing Management

Vol. 32 5 409-418

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07