Management Accounting Principles - A great barrier to and possible enabler of purchasing as supply management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

B Axelsson

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

U Nilsson

European Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. 8 53-62

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06