Why Relationships do not Fit into Purchasing Portfolio Models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

European Journal of Purchasing and Supply Management

Vol. 8 35-42

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07