Micro-level Analysis of Firms in the Biomedical System in Ohio and Sweden
Kapitel i bok, 2002

Författare

D. Cetindamar

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06