The Use of Biobanks - An overview
Kapitel i bok, 2001

Författare

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

The Human use of Human Biobanks: Ethical, Social, Economical and Legal aspects, Uppsala University. / edited by M.G. Hansson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13