Network Queries and Responses
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

A Bengtsson

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Tim Torvatn

Nordiske Organisasjons Studier

Vol. 3 4 19-38

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07