Stability and change in supply network: supply network as a means to reorganise the supply base?
Paper i proceeding, 2004

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

N Jansen

Proceedings of the 20th IMP Conference, Copenhagen, September 2-4.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06