Projects and the interplay between ends and means - A case study of an inter-organisational research project
Paper i proceeding, 2004

Författare

Frida Wennerström

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 20th IMP Conference, Copenhagen, September 2-4.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06