A Quest for a Stable Supply Base - A Main Contractor's Efforts and Experiences over Time
Paper i proceeding, 2003

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 12th International IPSERA Conference, Budapest, April 14-16.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06