Development of Technological Capability in South African Industry: An Industrial Network Approach
Paper i proceeding, 2002

Författare

Lennart Bångens

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06