Resource Development and Interaction - The Function of Partial Connections
Paper i proceeding, 2002

Författare

Daniel Hjelmgren

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 18th IMP Conference, Dijon, September 5-7.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08