Variety, Stability and Learning in Technological Development Processes across Firm Boundaries in the Construction Industry
Paper i proceeding, 2002

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings from the 18th Annual Industrial Marketing and Purchasing Conference, Dijon, France, September.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07