Developing Supplier Networks in the Construction Industry
Paper i proceeding, 2002

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings from the 11th Annual IPSERA Conference, Enschede, Netherlands, March.

288-299

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07