Efficiency in Supplier Relationship
Paper i proceeding, 2002

Författare

T Torvatn

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings from the 11th Annual IPSERA Conference, Enschede, Netherlands, March.

697-708

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07