Management Accounting Principles - A great barrier to and possible enabler of purchasing and supply management
Paper i proceeding, 2001

Författare

B Axelsson

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

U Nilsson

Proceedings of the 10th IPSERA Conference, Jönköping, April 8-11.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06