Why Partners do not Fit into Purchasing Portfolio Models
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings of the 10th IPSERA Conference, Jönköping, April 8-11.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07