Organising Activities in Industrial Networks - The case of Volvo S80
Paper i proceeding, 2001

Författare

Fredrik Von Corswant

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

roceedings of the 17th IMP Conference, Oslo, September 9-11.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18