Knowledge and Ignorance of Connections between Relationships
Paper i proceeding, 2001

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings from the 17th Annual IMP Conference, Oslo, Norge, September 2001.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07