Managing Product Development Projects Across Firm Boundaries – Experiences from the Construction Industry
Paper i proceeding, 2001

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Proceedings from The 8th International Product Development Management Conference, Enschede, Netherlands, June.

475-489

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07