Technical Development trough Supplier-Customer Interaction: A Problem-Solving Approach
Licentiatavhandling, 2003


Författare

Fredrik Skarp

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06