Subsea tunnel reinforced sprayed concrete subjected to deterioration harbours distinct microbial communities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Britt-Marie Wilen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Sabina Karacic

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Carolina Suarez

Göteborgs universitet

Per Hagelia

Statens vegvesen

Frank Persson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Biofouling

0892-7014 (ISSN) 1029-2454 (eISSN)

Vol. 34 10 1161-1174

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Atom- och molekylfysik och optik

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.1080/08927014.2018.1556259

PubMed

30740996

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-30