Signal generation and transmission at 40, 80, 160 Gb/s using-optical parametric pulse source
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Thomas Torounidis

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mathias Westlund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonics Technology Letters

Vol. 17 2 312-213

Ämneskategorier

Fysik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07