Preference for mood, emotional reaction, and anticipated emotional reaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

core affects

Emotions

decision making

Författare

Tommy Gärling

Göteborgs universitet

Daniel Västfjäll

Chalmers, Institutionen för teknisk akustik

M Kleiner

Scandinavian Journal of Psychology

45 25-34

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Skapat

2017-10-07