Building relationships for technological innovation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

E. Holmén

Ann-Charlott Pedersen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

T Torvatn

Journal of Business Research

Vol. 58 1240-1250

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06