van der Waals interactions of polycyclic aromatic hydrocarbon dimers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

binding energy

organic compounds

van der Waals forces

density functional theory

Författare

Svetla Chakarova Käck

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Elsebeth Schröder

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Journal of Chemical Physics

Vol. 122 5 054102-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07