Sextic surfaces with ten triple points
Kapitel i bok, 2006

Författare

Jan Stevens

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Singularities and computer algebra

315-331

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.2277/0521683092

Mer information

Skapat

2017-10-06