Electronic non-adiabatic effects in the adsorption of hydrogen atoms on metals
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Matthew S. Mizielinski

David M. Bird

Mats Persson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Stephen Holloway

Journal of Chemical Physics

Vol. 122 084710-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1063/1.1854623

Mer information

Skapat

2017-10-06