Strategic Use and Adaptation of Intellectual Property Rights (IPR) Systems in Information and Communications Technologies (ICT) -based Research EUR 20734
Rapport, 2003

Systems in Information

Intellectual Property Rights (IPR)

ICT

Communications Technologies

Strategic Use

Författare

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07