Impact of Plantations on Forest Use and Forest Status in Orissa, India
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Gunnar Köhlin

Göteborgs universitet

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Ambio

Vol. 30(1)

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10