Miljökompetens i Västsverige
Rapport, 1994

Miljö

Författare

Petra Adolfsson

Göteborgs universitet

Henrikke Baumann

Göteborgs universitet

Peter Dobers

Göteborgs universitet

Birgitta Schwartz

Göteborgs universitet

Torbjörn Svensson

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-22