Miljökompetens i Västsverige
Rapport, 1994

Miljö

Författare

Petra Adolfsson

Göteborgs universitet

Henrikke Baumann

Göteborgs universitet

Peter Dobers

Göteborgs universitet

Birgitta Schwartz

Göteborgs universitet

Torbjörn Svensson

Rolf Wolff

Göteborgs universitet

1400-4801 (ISSN)

Ämneskategorier

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv