IT, organiserande och ledarskap
Samlingsverk (redaktörskap), 2000

Redaktör

Karl Ydén

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Etnologi

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

ISBN

91-7246-177-2

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-13